top of page
Sök
  • Skribentens bildTina

Årsmöte för SHF den 2 februari!

Den 2 februari har SHF - Svenska Hamsterföreningen - årsmöte på Hästholmens Bygdegård kl 10.00. Efteråt är det "drive-in"-bedömning (fast utan placering, utan bara chans till cert och ck) och det ska bli riktigt spännande, eftersom det kommer att bli B-kullens första! :-D Det är ännu inte klart vilka som får följa med.


Det är även spännande med årsmötet av en annan anledning. Jag har nämligen skrivit en motion om att ändra reglerna för prefix. Ni kan läsa motionen i sin helhet nedan. Kommentera gärna vad ni tycker! Om ni klickar på bilden länkas ni till SHFs hemsida och kan läsa mer om årsmötet.


Hoppas att vi ses! :)Motion angående införande av godkända prefix från andra svenska föreningar

Vad vill du föreningen ska göra? Jag yrkar på att SHF ska tillåta godkända prefix även från andra svenska klubbar som stambokför hamstrar, i första hand Svenska Hamstersällskapet, i SHF:s stambok.

Prefixen kan särskiljas på liknande sätt som utländska importer ifall man är rädd för att det ska ske en sammanblandning eller urholkning av SHF-prefixens värde. Istället för asterix (*), som för importer, kanske man kan använda fyrkant (#) eller något liknande?


Syfte Jag anser att SHFs regler bör vara konsekventa och meningsfulla samt värna om hamstrarnas bästa och även värna om medlemmarna. Det är inte konsekvent att det anges vara väldigt viktigt att importerade djur har med sina prefix medan det inte är viktigt att svenska djur från andra föreningar har sina prefix kvar vid registrering i SHF. Det kan vidare inte anses vettigt att försvåra för medlemmarna att spåra ärftliga sjukdomar och lämpliga avelsdjur, vilket man kanske omedvetet gör i och med att godkänna vissa prefix utanför föreningen och inte andra.


I dagsläget är det inte ens krav på att hamstrar reggade i annan svensk förening ska heta likadant som i deras originalstambok. Samtidigt som det i registreringsreglerna anges vara väldigt viktigt att utländska uppfödares prefix – oavsett om dessa uppfödare tillhör en godkänd förening eller ej eller oavsett om deras prefix är godkända i landet de verkar – måste anges samt även uppfödarens namn. Jag anser inte heller att man ”undviker förvirring” genom att ta bort vissa prefix, snarare bidrar detta till en ökad förvirring.

Denna inkonsekvens leder till att SHFs stambok förlorar i värde. Det blir svårt att motivera nya uppfödare till att registrera och stambokföra sina uppfödda hamstrar och man försvårar efterforskning av lämpliga avelsdjur och spårning av ärftliga sjukdomar.


Dessutom står det t o m i SHFs stadgar att ett av föreningens ändamål är att verka för ett samarbete med andra djurorganisationer i och utanför Sverige, vilket denna regel, som kan ses som att aktivt motarbeta andra föreningar, inte är förenlig med.

När man ansöker om prefix i SHF får man idag inte använda prefix som anses upptagna, inte ens om det är en uppfödare av annat djurslag som innehar detta prefix. Därför kan SHFs styrelse inte heller ange att skälet till att inte godkänna andra svenska föreningars godkända prefix är att man inte vill sammanblanda de olika prefixen. Särskilt inte om man särskiljer icke SHF-prefix med något tecken framför som man gör vid registrering av importdjur. SHF-prefixets värde kvarstår i och kan marknads­föras på annat sätt än att urholka SHFs egna stambok och försvåra eftersökning av avelsdjur och spårning av ärftliga sjukdomar genom att inte värna om ursprungsnamn som i dagsläget.


Föreslå beslut Jag föreslår därför stämman att besluta att härmed tillåta godkända prefix från annan svensk förening med tillägg av t.ex ett tecken som gör den som granskar stamtavlan medveten om att det är prefix från annan förening.


2019-01-14

Tina Rosendahl, Sundbyberg


Bilaga 1:

…”Är man registrerad uppfödare i annan förening än SHF får man således inte ha med sitt prefix på stamtavlorna utan bara sitt personnamn. Detta för att skydda de uppfödarnamn som registrerats i föreningen och för att undvika förvirring vad gäller djurens ursprung….

…”När det kommer till importerade djur som man vill registrera i SHF får man registrera djuren med den utländska uppfödningens uppfödarnamn, oavsett om uppfödningen är registrerad i någon förening i hemlandet eller ej. Detta pga. att det är viktigt att det tydligt framgår var djuret kommer ifrån. Man kan även skriva med uppfödarens personnamn för att förtydliga djurets härkomst…”

Kommentar: Varför har man INTE med svenska prefix för att undvika förvirring medan det är VIKTIGT att ha med utländska prefix av samma anledning, dvs för att undvika förvirring?


Bilaga 2: Utdrag från stadgarna på Svenska Hamsterföreningens hemsida 2019-01-14: http://www.hamsterforeningen.se/f%C3%B6reningen/om-f%C3%B6reningen/stadgar-1894810

…”§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är:

- Att främja intresset för syrisk guldhamster, dvärghamstrar och gerbiler hos allmänheten.

- Att upplysa om riktig skötsel, avel etc. av dessa djur

- Att verka som forum för samarbete mellan hamster- och gerbil-uppfödare

- Att verka för ett samarbete med andra djurorganisationer i och utanför Sverige…”


Kommentar: Om det t o m står i SHFs stadgar om föreningens ändamål är att verka för ett samarbete med andra djurorganisationer i och utanför Sverige, kan jag inte se att det är förenligt att på detta aktivt motarbeta andra föreningars prefix i stamboken.


När man ansöker om prefix i SHF får man idag INTE använda prefix som anses upptagna, ens om det är en uppfödare av annat djurslag som innehar detta prefix. Därför kan SHFs styrelse inte heller ange att skälet är att man inte vill sammanblanda de olika prefixen. SHF-prefixets värde kvarstår och kan marknadsföras på annat sätt än att urholka SHFs egna stambok genom att försvåra eftersökning av avelsdjur genom att ändra ursprungsnamn på detta sätt.


14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page