top of page
Sök
  • Skribentens bildTina

Hur blir man standarddomare?
Som de flesta vet håller jag på med min utbildning till standarddomare för guldhamster och jag vet att en del undrar över hur det går till. Detta är hur jag uppfattat är det som gäller för Svenska Hamstersällskapet (SHS) - vet inte hur utbildningen hos SHF går till förutom att man brukar börja med att utbilda sig till Pet-domare, men SHS har inte Pet-klass. Jag reserverar mig dock för ev. missuppfattningar!


Till att börja med bör man helst ha varit registrerad uppfödare ett tag samt vara engagerad i den förening man väljer att utbilda sig för. Man bör även vara säker på att det här med hamstrar är något man kommer att fortsätta med under kommande år, eftersom utbildningen tar tid och kraft från övriga i föreningen, som ju bygger på ideellt arbete, vilket i princip "kastas bort" ifall du ett halvår senare kommer på att det är roligare med TikTok istället.


Därefter sitter man som sekreterare vid föreningens utställningar. Det är inte säkert att man ens får börja med att vara sekreterare för "sin" art, men man lär sig mycket om hur domararbetet och tillhörande pappersarbete går till även genom att sitta för andra arter.


Sekreterarposten på utställningar är alltså främst till för de som håller på att utbilda sig/vill utbilda sig till domare i förlängningen, så det är inte för att styrelsen inte gillar vissa personer som bara vill sitta sekreterare någon gång ibland för att det är "kul" men aldrig "får" göra det, utan det är för att sekreterarposten måste vara till för domaraspiranter i första hand.


Är sekreterarposterna redan "tagna" även på andra arter, så rekommenderar jag att man anmäler sig som handler. Då har man också möjlighet att se många hamstrar och "tjuvlyssna" på domarens kommentarer, vilket man också lär sig en hel del på. Man kan nästan koncentrera sig mer på hamstrarna än vad sekreteraren kan.


Som sekreterare bör man helst inte störa domaren och ska vara restriktiv - om ens fråga alls - med frågor för att inte inverka på domarens bedömning. Vid utbildningen så sitter man därför även med som "bisittare". Bisittaren kan koncentrera sig helt på djuren och domarens bedömning och får fråga och diskutera bedömning med domaren. Man får vara bisittare när man kommit rätt långt i sin domarutbildning och/eller ifall huvuddomaren och sittande domare tillåter det.


Därefter får man göra en provbedömning, där man får testa på att döma ett antal djur. Man sitter då själv och får även göra sekreterarjobbet, så att man kan koncentrera sig på att resonera sig fram med sig själv i sin bedömning. Man får även placera de djur man dömt, ge cert etc precis som under en riktig utställning.


Det är huvuddomaren som plockar ut djur från den "riktiga" utställningen och ibland kan det även finnas en särskild anmälan, som är gratis, där hamsterägarna kan anmäla djur som t.ex har svansknyck, är felfärgade, bröstbensdefekt, är i dålig kondition och dylikt och som man inte anmält till en "vanlig" utställning, eftersom de skulle blivit diskade/inte gått så bra då, men det är jättevärdefullt för nya domare att få stöta på även hamstrar med "fel" under sin utbildning. Man får dock ALDRIG anmäla sjuka djur eller djur med ohyra.


Bedömningssedlarna och resultatlistorna granskas sedan och jämförs med den godkända domarens bedömning och därefter kan resterande utbildning läggas upp och planeras av huvuddomaren. Som domaraspirant får du feedback och får veta vad du bör öva på och ett datum sätts för uppbedömning. Uppbedömningen kan ske på en utställning eller på annan plats med ett urval med djur.


Sedan är det dags för uppbedömning och ibland krävs flera uppbedömningar innan man blir godkänd som domare.


Hur går då min egen domarutbildning? Jo, jag gjorde en provbedömning på den senaste utställningen i Norrtälje och fick i feedback att den i stort sett gick bra. Tyvärr fanns ingen möjlighet att få den på plats, vilket man brukar, men pga av diverse olyckor så att hela utställningen var försenad hanns det inte med.


Jag kommer nu att sitta sekretrare på några utställningar till och första uppbedömningen kommer troligtvis att ske innan sommaren :-)

15 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 comentario


milestonehamsters
23 nov 2022

Intressant.! En dag kanske aktuellt för mig också, vem vet. 😊

Me gusta
bottom of page