top of page
Sök
  • Skribentens bildTina

Omarbetad motion till SHFs årsmöteRösta ja!

Som jag skrev i föregående blogginlägg, så fick jag påpekande från SHF om att motionen var tvunget att skrivas om och skickas in på nytt via post. Jag har gjort detta och idag mejlade jag även in den, eftersom posten inte är kända för tillförlitlig leverans. Nedan går det att läsa den omarbetade versionen, som jag hoppas är mer lättförståelig.


Motion angående införande av godkända prefix från andra svenska föreningar i SHFs stambok


Vad vill du föreningen ska göra? Jag yrkar på att SHF ska tillåta godkända prefix (uppfödarnamn) även från andra svenska föreningar som stambokför hamstrar i SHF:s stambok, eftersom det är vanligt att man är medlem och/eller köper in hamstrar stambokförda även i annan svensk förening.


Syfte Jag anser att SHFs regler bör vara konsekventa samt värna om hamstrarnas bästa. Det är inte konsekvent att det anges vara väldigt viktigt att importerade djur har med sina prefix medan det till och med inte är tillåtet att svenska djur från andra föreningar har sina prefix kvar vid registrering i SHF.


Utdrag ur Svenska Hamsterföreningens hemsida 2019-01-14:

…”Är man registrerad uppfödare i annan förening än SHF får man således inte ha med sitt prefix på stamtavlorna utan bara sitt personnamn. Detta för att skydda de uppfödarnamn som registrerats i föreningen och för att undvika förvirring vad gäller djurens ursprung"….


…”När det kommer till importerade djur som man vill registrera i SHF får man registrera djuren med den utländska uppfödningens uppfödarnamn, oavsett om uppfödningen är registrerad i någon förening i hemlandet eller ej. Detta pga. att det är viktigt att det tydligt framgår var djuret kommer ifrån. Man kan även skriva med uppfödarens personnamn för att förtydliga djurets härkomst…”


Ovan utdrag visar inkonsekvensen i SHFs nuvarande regler. Det kan inte anses bra för hamsteraveln att försvåra att spåra/efterforska ärftliga sjukdomar och lämpliga avelsdjur, vilket man gör i och med att man godkänner vissa prefix utanför föreningen och inte andra.


I dagsläget är det inte ens krav på att hamstrar reggade i annan svensk förening ska heta likadant som i deras originalstambok förutom att prefixet ska vara borttaget. Samtidigt som det i registreringsreglerna anges vara väldigt viktigt att utländska uppfödares prefix – oavsett om dessa uppfödare tillhör en godkänd förening eller ej eller oavsett om deras prefix är godkända i landet de verkar – anges samt även uppfödarens namn.


Denna inkonsekvens leder till att SHFs stambok förlorar i värde. Det är även svårt att motivera nya uppfödare att registrera och stambokföra sina uppfödda hamstrar – dessa hävdar att det ”inte är någon idé att regga, eftersom stamboken ändå inte stämmer”.


För att förtydliga samt motverka ihopblandning av vilka uppfödare som är SHF-anslutna eller ej, kan man vid registrering särskilja icke SHF-prefix med något tecken före. På så sätt kvarstår SHF-prefixets värde och kan marknadsföras på annat sätt.


Föreslå beslut Jag föreslår därför stämman att besluta att värna om SHFs stamboks värde och syfte genom att tillåta godkända prefix från annan svensk förening med tillägg av t.ex ett tecken som gör den som granskar stamtavlan medveten om att det är ett prefix från annan förening.


Originalversion insänd 2019-01-14.

Omarbetad version efter begäran från föreningen 25/1-19.

Tina Rosendahl, Sundbyberg

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page