top of page
Hamsterutställning
Zimon.jpg

Denna sida är under konstruktion. Välkommen tillbaka! :)

Aktuella utställningar hittar du HÄR och HÄR

Övriga svenska föreningar som anordnar utställning för hamstrar HÄR

De olika svenska föreningarna har lite olika regler och klasser för utställning och vi tänkte här försöka förklara lite kortfattat om hur det går till.

Svenska Hamstersällskapet (SHS) är främst en avelsförening (alla är dock välkomna att ställa ut och utställningarna brukar vara riktigt trevliga) och har enbart s k "standardbedömning", där hamstrarna bedöms efter den standard som finns.

 

Hamstrarna delas upp i Standardklass (de färger som har en standard), Guideklass (de färger som nästan är uppe i standard) samt OST (ostandardiserade färger, dvs ovanliga färger som man ännu inte vet hur de "ska" se ut).

Respektive klass delas upp i juniorer och seniorer (veteraner ingår i seniorklass men kan ibland få HP som "Bästa veteran" ifall den hamstern är det på aktuell utställning) och man brukar även utse "Bästa Junior" respektive "Bästa senior".

 

Alla klasser har varsin BIR-final (Bäst i rasen - ska ju egentligen vara arten eftersom hamstrar inte är olika raser utan arter, men här har man gått på hundutställningsbenämningarna för enkelhetens skull). Beroende på hur många djur som är anmälda, så placerar man olika antal djur; som mest BIR1 till BIR-5 och som minst enbart BIR-1.

 

 Alla BIR-vinnare deltar därefter i respektive BIS-final (Best In Show) och tävlar mot de övriga arternas BIR-vinnare. Dvs det blir en standard BIS-final, en Guide-BIS-final samt en OST-BIS-final.

Hur går det till: Efter anmälan får man en kallelse någon/några dagar innan själva utställningsdagen där det står vilka tider som gäller samt vilket nummer ens hamster har fått. Detta ska man märka upp transportboxen med på både lock och själva underdelen innan man kommer till utställningen. Vid "incheck" så blir hamstern "inblåst" - man kollar efter ev. ohyra eller ifall hamstern har tecken på dräktighet eller annan sjukdom och placeras sedan på ett bord av en handler. Handlern bär sedan fram hamstern när turen kommit till dens nummer att bli bedömd.

 

Domaren kvalitetsbedömer först djuret och ger poäng för olika delar; huvud, ögon, öron, päls, kropp, storlek osv samt kan kommentera något som är mindre bra eller något som är väldigt bra. Maxpoäng är 100 poäng. Får hamstern 82 poäng eller över så får den kvalitet 1. Får hamstern över 89 poäng så får den cert/NOVIS. 3 cert/NOVIS från 2 olika domare varav minst ett erövrat i seniorklass så får hamstern champion-titel alternativt NOVIS-titel. (OST-djur får inte cert eftersom ingen bedömning görs av deras färg, men kan få "NOVIS", som är deras "cert".)

När samtliga djur blivit kvalitetsbedömda så gör domaren en konkurrensbedömning och tar upp de djur med flest poäng på bordet igen för att kunna placera dem och utse Bästa Junior, Bästa Senior samt BIR och ev BIR-2, BIR-3 osv. BIR-vinnarna möts sedan BIS-final.

Innan finalerna och efter utställningen brukar man hjälpas åt att städa lokalen. Vid varje utställning brukar det behövas hjälp i form av handlers som bär transportboxar till domarna, sekreterare som skriver bedömningssedlarna, incheckningspersoner, ev personer vid café/loppis. Tiden brukar gå snabbare om man hjälper till, så anmäl gärna ditt intresse för detta.

Svenska Hamsterföreningen (SHF) har delat in hamstrarna i enbart Standard och OST. Gerbilerna har dock något som heter FUS (förutom standard). Även de har olika finaler. De utser dock enbart en BIS-vinnare medan SHS placerar alla arterna i BIS-finalen. 

 

Förutom "standardbedömning" har SHF även Pet-klass och Barnklass.

 

Pet-klass kommer från engelskans uttryck för husdjur, "pet", dvs man bedömer mer hur tamt och välskött djuret är än att den har "rätt storlek på öronen" eller " rätt nyans på pälsen". 

Får hamstern inga anmärkningar blir slutbedömningen ett A. Ett "fel" (t.ex långa klor) ger avdrag och beroende på antal avdrag så blir slutbedömningen AB eller B. Man kan samla på "A:n" och få ihop till en Pet-titel; 3 st A:n=Silverpet, 6 st A:n=Guldpet och 9 st A:n=Grand guldpet (måste vara från minst 2 olika domare).

Barnklass: Bedöms som Pet-klass, dvs man går efter hur välskött och tamt djuret är, men är en inofficell tävling, där inga resultat förs in i stamboken. Barnet bär själv fram sitt djur till domaren och alla deltagare får rosett.

Sydsveriges Smådjursvänner (SSSV) (info på g)

Övriga utländska hamsterföreningar 
bottom of page