top of page

Etisk avel -
Ethical breeder

Cessien.jpg

Etik är något högst subjektivt och har olika betydelse för olika människor. Vem som helst kan kalla sig för en etisk uppfödare och du hittar många som använder sig av #ethicalbreeder Här har vi punktat upp vad vår synpunkt på etisk avel vid HofS innebär.

Etisk hamsteravel enligt HofS

 

• Avel med syfte att förbättra arten med hänseende till såväl standard, mentalitet som hälsa

 

• Att sikta mot att bli registrerad uppfödare. Vi är redan registrerade uppfödare i båda de svenska hamsterklubbarna Svenska Hamstersällskapet samt Svenska Hamsterföreningen. Detta innebär att vi bevisat att vi har både teoretiska och praktiska kunskaper om hamsteruppfödning. Vi säljer inte hamstrar till avel om "uppfödaren" inte tänker registrera avkommorna i någon av föreningarna.

 

• Alltid bifoga skötselråd, stamtavla samt övergångsfoder vid försäljning av hamster

 

• Registrera uppfödda hamstrar i minst 1 stambokförande hamsterklubb (vi registrerar i både SHS & SHF)

 

• För eget register över uppfödda hamstrar

 

• Följa Jordbruksverkets samt hamsterföreningarnas lagar, regler & riktlinjer vid avel och hållning av hamstrar

 

• Förespråkar & använder själv burar med minimimått 4.150 cm2 för guldhamster samt hälsosam inredning, burströ och mat samt aktivering.

 

• Kunna ta hamstrarna till en exotic-veterinär samt rekommendera sina köpare vart de kan vända sig

 

• Gör oberoende utvärderingar av sina uppfödda hamstrar genom att regelbundet delta på utställningar samt uppmuntrar hamsterköpare att göra detsamma

 

• Finns tillgänglig för att besvara frågor och ge råd till hamsterköpare under hela hamsterns livstid

 

• Tar tillbaka hamstern oavsett anledning

 

• Samverkar med både in- och utrikes hamsteruppfödare

 

• Bidrar på ett positivt sätt till att öka allmänhetens hamsterkunskap

bottom of page